Procedure

Meestal wordt er doorverwezen via school, het CLB, de tandarts, de orthodontist, … Soms nemen ouders zelf het initiatief om hun kind aan te melden. Per aanmelding wordt er een uitgebreid onderzoek afgenomen. Na dit onderzoek worden de resultaten besproken en wordt er een dossier opgemaakt voor de mutualiteit (in functie van terugbetaling). Aan de hand van het onderzoek wordt een behandelingsplan opgesteld om de achterstand of beperkingen zo effectief mogelijk te verhelpen. De behandeling wordt steeds individueel aangepast aan de behoeften en mogelijkheden van de patiënt en wordt regelmatig geëvalueerd. Therapie aan huis of op school is mogelijk. Dit gebeurt in samenspraak met de schooldirectie en leerkracht. Indien er nood is aan multidisciplinair onderzoek wordt er doorverwezen naar een psychomotorisch therapeute (schrijfmotoriek, lateralisatieproblemen, ...) of een psychologe (concentratieproblemen, hyperactiviteit, ...)