Wij behandelen kleuters, kinderen uit de lagere school, kinderen uit de middelbare school en studenten. Ook volwassenen kunnen bij ons terecht. Wij behandelen in de praktijk, op school of komen aan huis.

 Wij behandelen vooral de volgende stoornissen:

  • Kinderen met een vertraagde spraak- en/of taalontwikkeling of –stoornis
  • Kinderen met leerproblemen of –stoornissen op vlak van rekenen, schrijven, lezen en leren
  • Kinderen en jongvolwassenen met myofunctionele problemen zoals slikproblemen, articulatiestoornissen, afwijkende mondgewoonten zoals tongpersen en infantiele slikgewoonten
  • Kinderen, jongvolwassenen en volwassenen met stemproblemen of –stoornissen
  • Kinderen en jongvolwassenen met aandachts- en/of concentratieproblemen of –stoornissen
  • Volwassenen met neurologische problematieken zoals dysartrie, afasie, …