Het honorarium en het terugbetalingstarief van een behandeling bij een zelfstandig werkende en geconventioneerde logopedist zijn wettelijk vastgelegd. Voor een aantal stoornissen is er een tegemoetkoming voorzien via de mutualiteit van de verzekerde in het kader van de verplichte ziekteverzekering. De criteria zijn opgenomen in de nomenclatuur logopedie. De adviserend geneesheer van de mutualiteit van de verzekerde beoordeelt het dossier. Afhankelijk van de regio en de mutualiteit zijn er soms ook tegemoetkomingen voorzien in het kader van de aanvullende verzekering.  U kan bij ons terecht voor meer info.

Prestatie

 

Honorarium

Je bent gewoon verzekerd

Je hebt verhoogde
tegemoetkoming

     

Terugbetaling

Remgeld

Terugbetaling

Remgeld

Bilanzitting vóór het begin van een logopedische behandeling

31,75

24,25

7,50

28,75

3,00

Evolutiebilan in de loop van een logopedische behandeling 

45,25

34,25

11,00

40,75

4,50

Individuele zitting van minimaal 30 minuten 

Op school

22,50

16,50

6,00

20,50

2,00

Buiten de school

23,25

17,75

5,50

21,25

2,00

Individuele zitting van minimaal 60 minuten 

46,75

35,75

11,00

42,25

4,50