profielfoto_leoniedumont

Leonie Dumont

Leonie Dumont is de oprichtster en tevens de coördinator van de logopediepraktijk. Zij studeerde in 2007 met onderscheiding af als Bachelor in de Logopedie aan de Arteveldehogeschool. Begin 2008 kon ze aan de slag als logopediste in een zelfstandige praktijk in Heule. In 2010 nam Leonie de praktijk over en verhuisde ze in april naar het Lagaeplein. Leonie oefent haar beroep met een grote passie uit en wil iedereen dan ook zo goed mogelijk helpen. Haar troeven zijn: empathisch, geduldig, perfectionistisch en volhardend.

Tine Decroos

Ik ben Tine Decroos. Vanuit mijn interesse voor het omgaan met mensen en het ondersteunen van kinderen, jongeren en volwassenen op communicatief vlak ben ik in 2005 begonnen aan de studie ‘Logopedische en Audiologische Wetenschappen’ aan de Universiteit van Gent. De diversiteit aan studievakken en de stages waren voor mij een verrijking.
In 2009 studeerde ik met onderscheiding af als ‘Master in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen’. Daarna startte ik vol enthousiasme als zelfstandige logopediste in de praktijk Logopedie Dumont.
Via bijscholingen blijf ik op de hoogte van nieuwe evoluties en aanpakken binnen ons vakdomein. Zo kan ik de cliënten een zo goed mogelijke begeleiding geven. Bovendien ben ik aangesloten bij de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten.
Verder boeit het me om samen met de cliënt en/of de ouders op zoek te gaan naar de beste ontwikkelingskansen voor de cliënt. Het is steeds een uitdaging om de meest succesvolle behandeling te bieden.

Marilou Hollevoet

Marilou Hollevoet is bachelor in de logopedie. Zij studeerde in 2013 met onderscheiding af aan de Arteveldehogeschool in Gent. Na enkele vervangingen in een zelfstandige praktijk en twee ziekenhuizen begon ze in mei 2014 te werken bij Logopedie Dumont. Marilou werkte tijdens haar jeugd al graag met kinderen in haar vrije tijd. Zij zette zich in bij de speelpleinwerking van haar stad en bij vakantiewerking Kazou. De keuze om logopedie te studeren was dan ook snel gemaakt. Elke dag met kinderen werken en hen tegelijk iets bijbrengen, vond zij een geslaagde combinatie. Marilou behandelt nu vooral kinderen met leer-, articulatie- en taalproblemen. Ook voor slik- en stemproblemen kunt u bij haar terecht. Marilou werkte de voorbije twee schooljaren ook deeltijds in een andere logopediepraktijk maar vanaf september 2015 staat ze van maandag tot en met vrijdag voor u en uw kind paraat in Heule!

Debórah Neirynck

Mijn naam is Debórah Neirynck. Sinds 1 september 2014 maak ik deel uit van het Logopedie Dumont team. Drie maand eerder ben ik met onderscheiding afgestudeerd aan de Arteveldehogeschool te Gent. Al mijn hele leven voel ik me geroepen om mensen, en in het bijzonder kinderen, te helpen. Op zeventienjarige leeftijd wist ik reeds dat logopedie mijn toekomst zou worden. Tijdens mijn opleiding groeide mijn liefde voor dit beroep nog meer omwille van het sociale en creatieve luik. Vol vertrouwen, geduld en enthousiasme help ik de kinderen graag vooruit. Kortom, ik heb mijn droomjob gevonden!

Elise Lannoy

Ik ben Elise Lannoy en ik studeerde in 2015 af als logopediste aan de Hogeschool Gent.
Nadat ik mijn tweede bachelor diploma in de audiologie behaalde, stapte ik in 2017 vol enthousiasme in het werkveld.
Na wat ervaring op te doen in het onderwijs, begon ik in september 2017 te werken bij Logopedie Dumont.
Ik heb mijn roeping als logopediste gevonden door mijn passie voor kinderen en de wil om hen te helpen.
Samen op een creatieve manier hun doelen bereiken is dan ook mijn missie.